RAZPIS A:


NALOGA SPOZNAVAM PROMETNE ZNAKE IN PRAVILA

 • učenec individualno opazuje svojo šolsko pot,
 • opazuje ter fotografira ali nariše in poimenuje prometne znake, ki jih opazi na poti,
 • nariše ali skicira del poti, ki se mu zdi najbolj nevaren ter opiše zakaj.
External link opens in new tab or windowDELOVNI LIST 1

 
NALOGA ČELADA JE KUL

 •  učenec individualno reši delovni list,
 • s pomočjo spleta poišče države v katerih je uporaba čelade obvezna,
 • seznani se s pomembnimi dejstvi o čeladi ter jih dopolni,
 • razmišlja ter opiše situacijo, kjer je čelada koga obvarovala pred poškodbo.
External link opens in new tab or windowDELOVNI LIST 2


NALOGA KOLO IN TRAJNOSTNA MOBILNOST

 • učenec individualno reši delovni list,
 • razmišlja in opiše TOP 5 prednosti uporabe kolesa,
 • na spletu poišče in opiše države z največjo onesnaženostjo zaradi prometa ter razmišlja o rešitvah,
 • poišče in predstavi države, ki spodbujajo trajnostno mobilnost ter kolesarjenje  
External link opens in new tab or windowDELOVNI LIST 3

 RAZPIS B:


NALOGA ''TOUR PO MOJIH KRAJIH''

  

 •   učenci skupaj v oddelkih/razredih raziskujejo kolesarske poti v svojem kraju/občini,
 • predlog kolesarske poti oziroma izleta opišejo na delovnem listu,
 • navedejo dolžino poti, kratek opis, kulturne in naravne znamenitosti, zahtevnost.

External link opens in new tab or windowDELOVNI LIST 4


 AMBASADOR TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
 
 •  učenec individualno reši delovni list,
 • prekolesari najmanj 50 km in svoje dosežke vpisuje v tabelo,
 • preveri opremo svojega kolesa in kolesa svojih bližnjih (staršev, bratov/sester, starih staršev ...)
 • ogleda si fotografije ter ustrezno odpravi napake,
 • učenci od 3. - 6. razreda opišejo prednosti kolesarjenja s pomočjo miselnega vzorca,
 • učenci od 7. - 9. razreda opišejo razvoj kolesa skozi zgodovino.
External link opens in new tab or windowDELOVNI LIST 5