KDO SI JE "PRIKOLESARIL" SERVIS KOLES?


Sodelujoče šole v okviru razpisa Varno na kolesu 2018-2019 so lahko pridobile dodatne točke s kolesarjenjem v svojem prostem času. Poleg tega pa so se potegovali tudi za dodatno nagrado -  servis koles, ki ga podarja Zavarovalnica Triglav. 


Kilometre so lahko nabirali vsi učenci šole in ne le tisti, ki se pripravljajo na kolesarske izpite. Naloga je potekala od oktobra do maja. Kilometre so šole beležile individualno, nato pa ob zaključku posredovale kratko poročilo, skupno število opravljenih kilometrov in sodelujočih učencev. Štiri šole, ki so dosegle najboljše povprečje kilometrov, prejmejo dodatno nagrado - servis koles za šolo in lokalno skupnost.


V okviru kolesarskega izziva je kolesarilo 1.229 učencev, ki so  skupaj prekolesarili 44.918 km.


Nagrado - servis koles prejmejo:

Ime šole                                                             Št. učencev         Št. km                Povprečje

OŠ Jurija Vege 36 4654 129,3
OŠ Poljane nad Škofjo Loko 41 4313 105,2
OŠ Ivanjkovci 24 2510 104,6
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 6 548 91,3


 Servis koles bo potekal na šolah med 11. in 19. uro. Poleg učencev šole lahko svoja kolesa pripeljejo tudi starši, dedki, babice in drugi krajani oziroma lokalno prebivalstvo.

  • 5. junij 2019: OŠ Jurija Vege Moravče
  • 6. junij 2019: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  • 10. junij 2019: OŠ Ivanjkovci
  • 11. junij 2019: OŠ Poljane nad Škofjo Loko