Koliko starši vedo o kolesarski varnosti svojih otrok?


V spletni anketi smo starše povprašali, do katerega leta je nošenje čelade glede na slovensko zakonodajo obvezno. Mnenja so bila precej deljena, saj več kot polovica anketirancev ni poznala pravega odgovora.


Slaba tretjina staršev meni, da je nošenje čelade obvezno do 14. leta, kar je bilo do nedavno sicer res, vendar pa so leta 2016 stopile v veljavo spremembe zakona o pravilih cestnega prometa. Nošenje čelade je tako obvezno do 18. leta.
Preverili smo tudi, ali starši sami nosijo kolesarsko čelado, ko sedejo na kolo. Tudi tu so bili odgovori deljeni, saj jih polovica nosi čelado, polovica pa ne. Ko se z otroki odpravljamo na kolo, ne smemo pozabiti, da so najmlajši izjemno dojemljivi ter posnemajo dejanja in obnašanje odraslih. Prav zato jim moramo biti starejši v vzor ter jih usmerjati in pojasniti, kako skrbimo za varnost v prometu.
Vzpodbuden je rezultat vprašanja, ali starši svoje otroke spodbujajo k nošenju čelade. Velika večina anketirancev se namreč zaveda pomena čelade in svoje otroke opominja, naj si jo nadenejo. Pri uporabi čelade moramo biti pozorni, da je ustrezne velikosti in da je trdno nameščena na glavi z zapetimi trakovi. Do 18. leta je nošenje kolesarske čelade obvezno, priporočljivo pa je tudi za vse ostale kolesarje, saj lahko znatno zmanjša poškodbe glave v primeru nesreče.
Spletna anketa je bila izvedena med slovenskimi starši v času od 1. septembra do 10. oktobra. Sodelovalo je 396 anketirancev.