MOŽNOSTI SODELOVANJA V OKVIRU RAZPISA B


Od oktobra pa vse do 15. aprila 2020 imajo šole čas, da opravljajo naloge v sklopu RAZPISA B. Odločajo se lahko za opravljanje zgolj ene ali pa vseh nalog. Najuspešnejše šole v okviru posamezne naloge, kot tudi tiste, ki bodo najuspešneje opravile vse tri naloge, bodo nagrajene.

 

Naloga NA KOLESU zahteva izvedbo kolesarskega športnega dneva ali vsaj 7 šolskih ur aktivnosti na kolesu. Dobrodošlo je, da se povabi tudi ostale aktivneže na kolesih – torej tiste, ki imajo raje skiroje, rolerje, kotalke…

Kaj je potrebno posredovati kot dokazilo o izvedbi?

External link opens in new tab or windowIzpolnite obrazec. Tisti, ki boste ločeno izvajali z nekaj učenci športne dneve in drugimi posamezne kolesarske urice, oddate 2 obrazca (vsako aktivnost posebej). Končne podatke oddate še v External link opens in new tab or windowSPLETNI OBRAZEC .

Rok: External link opens in new tab or windowdo 15.4.2020 tukaj 


 

Druga naloga iz sklopa ima naslovExternal link opens in new tab or window JAZ NA KOLESARSKEM IZLETU. Pri tej nalogi šola zbira število prevoženih kilometrov vseh sodelujočih učencev. Štejejo razdalje, ki jih prevozijo v svojem prostem času, skupaj s svojimi domačimi, prijatelji ali pa sami. Za nagrade se potegujejo šola oz. tisti učenci, ki bodo prevozili največ kilometrov.

Šola mora oddati poročilo o opravljeni prvi ali drugi nalogi do 15. aprila 2020.

Kaj je potrebno posredovati kot dokazilo o izvedbi?

External link opens in new tab or windowIzpolnite obrazec.

Skupno število zbranih kilometrov in sodelujočih učencev oddate do 15.4. v SPLETNI OBRAZECExternal link opens in new tab or window TUKAJ.

Rok: 15.4.2020


Tretja naloga iz tega sklopa je bolj raziskovalno/oblikovalske narave. External link opens in new tab or windowPREDLOG ZA KOLESARSKI IZLET V MOJI OBČINI učence poziva, da v svoji občini iščejo oziroma prepoznavajo zanimive in družinam primerne kolesarske poti. Šola svoj predlog kolesarskega izleta pripravi v obliki promocijske zloženke. Zelo dobrodošlo je, da učenci svojo idejo tudi na realni trasi preskusijo. V zloženki morajo jasno predstaviti traso po kateri poteka pot, tip ceste, razdaljo in predviden čas kolesarjenja, vzpone ter zanimive kulturne ali naravne objekte na poti, ki jih priporočajo v ogled. Svojo izdelek podkrepijo z zanimivimi realnimi fotografijami. 

Rok:15. 3.2020. Naloge posredujete External link opens in new tab or windowtukaj.