NA OŠ MISLINJA OZAVEŠČALI O VARNIH KOLESARSKIH DOGODIVŠČINAH 


Na OŠ Mislinja so počastili Evropski teden mobilnosti ter organizirali  kolesarske aktivnosti za učence in spodbujali uporabo okolju prijaznejših prevoznih sredstev. V duhu spodbujanja aktivne in varne udeležbe najmlajših v promet so izvedli kolesarski poligon, načrtujejo pa tudi kolesarski obisk OŠ Šmartno, kamor bodo širili sporočilo o pomenu varnosti v prometu in trajnostne mobilnosti. 


Učiteljica Marija Tašič je kolesarsko obarvano dogajanje na šoli opisala: »Na OŠ Mislinja že vrsto let z izvajanjem različnih aktivnosti vzpodbujamo učence za hojo in kolesarjenje. Cilji naših aktivnosti so vzpodbujanje učencev za gibanje, spreminjanje potovalnih navad, razvijanje motoričnih spretnosti ter zmanjševanje motoriziranega prometa v okolici šole. V letošnjem letu smo ob tednu mobilnosti postavili tudi kolesarski poligon.  Učenci 4. In 5. razreda so se preizkušali v spretnostnih veščinah. Ugotavljamo namreč, da imajo učenci pri opravljanju kolesarskih izpitov veliko težav z obvladovanjem kolesa in da imajo vsako leto manj motoričnih spretnosti. Želimo si, da bi učenci pridobivali  na motoričnih spretnostih in tako posledično lažje opravljali kolesarski izpit.«