PODALJŠAN DATUM ODDAJE IZDELKOV


 

Šolanje na daljavo je prineslo marsikatero dodatno delo ter težavo. Učitelji in učenci se soočajo z določenimi težavami, preprekami, novostmi, več je priprav na delo, izvedbe so omejene.Ker si kljub omejitvam želimo s projektom nadaljevati ter ga končati, smo podaljšali in predstavili nov rok za oddajo izdelkov za oba razpisa - A in B.


Nov datum, do katerega je potrebno oddati izdelke nalog razpisa A in B je 12.5.2021.