Učenci OŠ Jurija Vege Moravče s svojim znanjem o  prometni

varnosti prislužili odlično nagrado!


Program Varno na kolesu, ki ga organizira družba Butan plin s partnerji, je letos že deveto leto spodbujal mlade k varni in aktivni vključitvi v promet ter združil več kot 10.000 učencev iz 140 slovenskih osnovnih šol. Mladi kolesarji in kolesarke iz OŠ Jurija Vege Moravče, ki je podpornica in ambasadorka varnega kolesarjenja, so se s svojim ustvarjalnim pristopom k razmišljanju o prometni varnosti in odličnim poznavanjem cestnoprometnih pravil uvrstili na prvo mesto v razpisu A+B in tako osvojili denarno nagrado v vrednosti 1000 €.


OŠ Jurija Vege Moravče je že stara poznavalka programa Varno na kolesu in vsako leto navdušuje z odličnimi nalogami. V sklopu oddane naloge za razpis A so učenci v času šolanja na daljavo samostojno analizirali svojo pot v šolo, pri čemer so izpostavili pomanjkanje urejenih kolesarskih stez, določili pa so tudi nevarne odseke, na katerih morajo biti kolesarji še posebej previdni.

                                                                                                                                     
Šola je sodelovala tudi pri razpisu B, v sklopu katerega so opravili anketo o priljubljenosti kolesa med učenci. Anketa je potrdila, da je kolo izjemno priljubljeno med moravškimi učenci, a obenem je pokazala tudi veliko potrebo po ustrezni prometni infrastrukturi, ki bi zagotovila še varnejšo kolesarsko izkušnjo. Svoje znanje so učenci v prakso prenesli tudi med številnimi kolesarskimi aktivnostmi, ki so jih organizirali na šoli.
Za svoje izjemne dosežke in prizadevnost pri aktivnem ozaveščanju o varnosti v prometu je danes šola prejela denarno nagrado v višini 1000 €, ki jo podarja družba Butan plin, nosilec programa. Ob uspešnem zaključku letošnjega šolskega leta je Tanja Medved, vodja programa Varno na kolesu, povedala: »Namen programa Varno na kolesu ni le spoznavanje cestnoprometnih predpisov, ampak tudi spodbujanje mladih, da aktivno razmišljajo o prometni varnosti v svojem kraju in načinih, kako bi lahko le-to izboljšali. Učenci OŠ Jurija Vege Moravče so ponovno so ponovno pokazali izjemno angažiranost pri ozaveščanju o tej pomembni temi, izjemna pohvala pa gre tudi učiteljicam, ki so kljub težavnim razmeram učence čez leto usmerjale in spodbujale.«