"KER NAM JE MAR" JE ODMEVALO OB ZAKLJUČKU POSVETA


Na Bledu je 13. novembra 2019 potekal že peti posvet s področja trajnostne mobilnosti, ki ga organizira Zavod za šolstvo. Slogan tokratnega posveta je bil "Prepoznavanje pomena trajnostne mobilnosti kot okoljsko sprejemljive in socialno pravične družbe.


Zbrane ravnatelje in strokovne delavce, ki delujejo na področju prometne vzgoje v šolah in vrtcih so nagovorili: dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, Anton Baloh, namestnik direktorja za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Vesna Marinko iz Agencije za varnost prometa.


Na osrednji panelni diskusiji so svoja mnenja soočili direktorji zgoraj omenjenih institucij, mag. Marta Novak, koordinatorica posveta, predstavniki srednje šole, ki sodelujejo v okviru programa Dijaki dijakom za varno mobilnost in predstavniki OŠ Ivanjkovci, ki so predstavili model aktivnega prihoda v šolo na ravni celotne šole. V Ivanjkovcih so namreč letos za en teden povsem odpovedali šolske prevoze, vodstvo, učitelji in prostovoljci pa zagotavljajo prihod učencev s kolesom ali peš. Podoben teden načrtujejo še spomladi.Na tržnici znanja smo v nadaljevanju predstavljali tudi možnosti sodelovanja šol v okviru programa Varno na kolesu; učitelji iz OŠ Bršljin, Jurija Vege Moravče in Ivanjkovci pa so med drugim predstavljali konkretne naloge in možno realizacijo. Poleg osnovnih šol so zanimive primere iz prakse predstavljali tudi vrtci in srednje šole.


Posvet je odlična priložnost za mreženje in izmenjavo izkušenj. Zaključil se je z vodilom, da področje varnosti in trajnostne mobilnosti še okrepimo -  vsak na svojem območju in v okviru danih zmožnosti - "ker nam je mar"!