PREDLOG ZA KOLESARSKI IZLET


Razpis B - izdelki sodelujočih šol


OŠ Bohinjska Bistrica
OŠ Polzela

External link opens in new tab or windowPredlog 1. del            OŠ Jurija Vege Moravče
Predlog kolesarskega izleta v občini Žalec.pptx 8.6MB

Predlog kolesarjenja v naši občini.pptx 6.1MB

OS_BREZICE_KOLESARSKI IZLET.pdf 999.0KB

OS Bršljin_zgibanka_predlog kolesarskega izleta.pdf 563.4KB

Predlog OŠ Dragomelj.pdf 705.8KB

OŠ Frana Kranjca Celje.pdf 4.5MB

OŠ OLGE MEGLIČ - PREDLOG ZA KOLESARSKI IZLET.pdf 4.8MB

Pot v občini Postojna.pdf 726.8KB

OŠ Rakov Škocijan 1.pdf 6.2MB

OŠ Rakov Škocijan 2.pdf 4.0MB

OŠ Savsko naselje.pptx 54.6MB

OŠ Radovljica.pdf 433.8KB

Voda je vir življenja, s kolesom lažje do nje ….pdf 12.1MB
OŠ Selnica ob Dravi.pdf 1.2MB

OŠ Valentina Vodnika.pdf 254.6KB

OŠ Vide Pregarc.pdf 1.1MB