Učenci OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje s svojim znanjem

o prometni varnosti prislužili koloProgram Varno na kolesu, ki ga organizira družba Butan plin s partnerji, je letos že deveto leto spodbujal mlade k varni in aktivni vključitvi v promet ter združil več kot 10.000 učencev iz 140 slovenskih osnovnih šol. Mladi kolesarji in kolesarke iz OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje so se s svojim ustvarjalnim pristopom k razmišljanju o prometni varnosti in odličnim poznavanjem cestnoprometnih pravil uvrstili na prvo mesto v razpisu B in tako osvojili denarno nagrado v vrednosti 200 € in kolo za šolo, ki ga podarja Zavarovalnica Triglav.


OŠ Rudija Mahniča je letos v sklopu razpisa B analizirala kolesarske poti v šolskem okolišu in opravila anketo o priljubljenosti kolesa med učenci, ki je pokazala, da v šolo s kolesom večinoma prihajajo tisti učenci, ki imajo opravljen izpit. Veliko učencev ne živi v neposredni bližini šole, pot do nje pa se številnim staršem zdi nevarna, zato otrok ne spodbujajo h kolesarjenju v šolo. Učenci so v sklopu svoje naloge predstavili tudi ukrepe, kako bi izboljšali trenutno situacijo, med katerimi predlagajo postavitev merilcev hitrosti in ležečih policistov v okolici šole, ki bi pripomogli k zmanjšanju hitrosti avtomobilov, ureditev kolesarskih stez in organizacijo kolesarskih izletov v spremstvu učiteljev. Šola je med letom spodbujala tudi h kolesarjenju v prostem času, pri čemer so učenci beležili prekolesarjene kilometre in s skupnimi močmi zbrali 789 km.

                                       


                                                 

Za svoje izjemne dosežke in prizadevnost pri aktivnem ozaveščanju o varnosti v prometu je šola prejela privlačne nagrade. Med drugim je Zavarovalnica Triglav kot podpornica programa Varno na kolesu šoli podarila kolo, ki bo najmlajšim služilo za osvajanje novih kolesarskih znanj v okolici šole. Prav tako pa je za uspešno opravljene naloge prejela denarno nagrado v višini 200 €, ki jo podarja družba Butan plin, nosilec programa. Bogate nagrade je danes predala Tanja Medved, vodja programa Varno na kolesu, ki je ob tem povedala: »Namen programa Varno na kolesu ni le spoznavanje cestnoprometnih predpisov, ampak tudi spodbujanje mladih, da aktivno razmišljajo o prometni varnosti v svojem kraju in načinih, kako bi lahko le-to izboljšali. Učenci OŠ Rudija Mahnična – Brkinca Pregarje so v sklopu naloge opozorili na nevarne odseke v svojem kraju ter pridno kolesarili v prostem času. Izjemna pohvala gre tudi učiteljicam, ki so kljub težavnim razmeram učence čez leto usmerjale in spodbujale