SKLOP A: PRILOŽNOSTI ZA VARNO KOLESARJENJE V MOJEM KRAJU

 

Nabor dejavnosti, ki so jih učenci lahko izvedli:


o   Analizirali ter predstavili načrt »Priložnosti za varno kolesarjenje v mojem kraju«. V okviru vsebine so morali predstaviti trenutne možnosti in potrebne izboljšave, da bi bilo kolesarjem lažje/bolj varno v prometu. 


o   Izvedli srečanje in/ali okroglo mizo s predstavniki lokalnih oblasti ter/ali lokalnim SPV ter jim predstaviti ključne težave/pomanjkljivosti za varno kolesarjenje v lokalnem okolju in jih skupaj analizirati. 


o   Izvedli intervju s predstavnikom lokalnega SPV ali predstavnikom Policije na temo pogojev za varno kolesarje v mestu ali kraj. . Pripravili so kratek zapis vsebine ali predstavili pomembne ugotovitve pogovora v obliki kratkega posnetka.


o   Izvedli pregled šolskih prometno-varnostnih načrtov in posodobili aktivnosti ter priporočila za lažje vključevanje kolesarjev.


o   Intervju s starimi starši ali drugimi starejšimi občani o njihovih izkušnjah in vlogi kolesa v preteklosti – v vsakdanjem življenju, prometu ipd.
INTERVJU S PREDSTAVNIKOM POLICIJE


1. OŠ DR. JANEZA MENCINGERJA


2. OŠ SVETI TOMAŽ 3. OŠ ORMOŽ 
INTERVJU S STARIMI STARŠI


 1. OŠ TONETA TOMŠIČA KNEŽAK2. OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE3. OŠ JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI


4. OŠ DOBROVA


External link opens in new tab or windowINTERVJU S STARIMI STARŠI5. OŠ BENEDIKT


External link opens in new tab or windowINTERVJU S STARIMI STARŠI