SKLOP B: NAJPOGOSTEJŠI PREKRŠKI KOLESARJEV


 Nabor dejavnosti, ki jih je šola lahko izvedla:


o   Promocijski video na temo »Tudi na kolesu brez telefona, prosim«.


o   Pripravili strip z naslovom »Frajerji nosimo čelado«.


o   Izvedli strip ali kratki video z naslovom »Hej ti, napačna smer!«.


o   Predstavitev v obliki video, letak, promocijska brošura ipd., na temo »Pravila in pogoji uporabe čelade«.


o   Pripravili promocijski letak s priporočili za varno kolesarjenje za učence, ki vključuje naslednja področja: smer/stran vožnje, hitrost, uporaba čelade, problem uporabe mobilnega telefona.


o   Predstavitev primere individualne kolesarske izkušnje učencev z naslovom »Varno s kolesom do šole«.


o   Likovno in literarno ustvarjanje na temo »Varno na kolesu«.
IZDELKI UČENCEV


1. OŠ BRANIK


2. OŠ MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA


3. OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER

 


4. OŠ BIZELJSKO


External link opens in new tab or windowLIKOVNO USTVARJANJE5. OŠ MIRNA


External link opens in new tab or windowPREKRŠKI KOLESARJEV
6. OŠ KOŠANA


External link opens in new tab or windowS ČELADO V SVET7. OŠ POLJANE

8. PŠ HOTEDRŠICA