UČENCI OŠ IVANJKOVCI AKTIVNO V ŠOLO 


OŠ Ivanjkovci so se v podporo Evropskemu tednu mobilnosti podali na kolesarski izlet v Ormož, kjer so k sodelovanju povabili tamkajšnjo šolo, obiskali pa so tudi župana.  Dodatno so ob začetku šolskega leta učence posebej spodbudili, da za pot v šolo izberejo okolju prijaznejše prevozno sredstvo.


Učenci OŠ Ivanjkovci so program Varno na kolesu predstavili na OŠ Ormož in njihove učence in učiteljice povabili k sodelovanju, predali pa so jim tudi simbolično darilo. O pomenu urejene kolesarske infrastrukture, ki zagotavlja prijetne in varne kolesarske dogodivščine, so nato spregovorili še z županom občine Ormož. Učiteljica Saša Veler z OŠ Ivanjkovci, ki je program Varno na kolesu pripeljala na šolo, dodaja: »Ormoškim učencem 5. razreda smo podarili darilca programa Varno na kolesu in jih povabili k sodelovanju pri projektu Varno na kolesu. Šolarji so ormoške sovrstnike tudi povabili, da nam vrnejo obisk, ko sami opravijo kolesarske izpite. Obiskali smo tudi župana in ga prosili za kakšno kolesarsko stezo, ki bi marsikateremu šolarju olajšala pot v šolo, predvsem na nevarnih točkah v okolici.«


»Letos smo si v okviru projekta in zastavljenih nalog programa Varno na kolesu zamislili teden kolesarjenja ali hoje v šolo. To pomeni, da smo na šoli odpovedali vse šolske prevoze, tudi straši otrok ne bodo vozili v šolo. Priključil se bo celo prvi razred, ki bo v šolo prihajal s spremstvom učiteljev. Zjutraj se bomo tako dobili na osmih zbirnih točkah okoli šole in se napotili proti šoli, po poti pa bomo pobirali še ostale učence. Po pouku se vsi skupaj odpravimo nazaj domov. Tisti, ki še nimajo kolesarskega izpita, peš, ostali pa s kolesom,« je kolesarsko akcijo opisala učiteljica Saša.
Nad tednom kolesarjenja so bili navdušeni tudi šolarji, kar je potrdila tudi učiteljica Saša: »Učenci so z velikim navdušenjem sprejeli to akcijo, saj so v šolskem parlamentu že dve leti izražali željo, da bi izpeljali dva taka tedna. Ker pa je organizacijsko to težko, smo letos veseli, da bomo lahko prvič izpeljali dva tedna kolesarjenja, enega jeseni in drugega spomladi.«


OŠ Ivanjkovci že več let sodeluje pri programu Varno na kolesu in se aktivno ukvarja s trajnostno mobilnostjo na vseh področjih. O tem, da je celoten kraj zaživel s programom Varno na kolesu in se pridružuje kolesarski akciji, priča dejstvo, da se šolarjem na poti v šolo velikokrat pridružijo tudi ostali krajani. »V okviru te dejavnosti skrbimo za naravo, spodbujamo gibanje, odlično pa je tudi, da se družimo med sabo, tudi medgeneracijsko, saj se nam pridružujejo tudi gasilci, krajani, upokojenci, starši, babice, dedki. V tem času otroci pozabijo na mobilnike in se zavedajo, da s kolesarjenjem skrbijo za naravo,« je zaključila učiteljica Saša.