O RAZPISU


Razpis Varno na kolesu je namenjen učenkam in učencem osnovnih šol. Sodelujejo lahko vsi učenci, ki se pripravljajo na kolesarske izpite (predvidoma 4. in/ali 5. razred) in vsi ostali učenci od 1. do 9. razreda.  Z nalogami v okviru razpisa želimo šole spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa in varni udeležbi v prometu.  


Šola lahko sodeluje na več načinov, v sklopu POSTAJAM KOLESAR in/ali sklopu AKTIVNO NA KOLESU.External link opens in new tab or window

 Celotna vsebina razpisa je na voljo External link opens in new tab or windowTUKAJ.


Šole se prijavijo TUKAJ.

External link opens in new tab or window

External link opens in new tab or window


POSTAJAM KOLESAR
vsebina namenjena učencem, ki se pripravljajo                           
na kolesarske izpite (4. in/ali 5. razred)

Preveri TUKAJ
   AKTIVNO NA KOLESU
 namenjene vsem učencem od 1. do 9. razreda 
 (vključijo se lahko tudi učenci, ki se pripravljajo na kolesarski izpit)

Preveri
TUKAJ 

External link opens in new tab or window POSTAJAM KOLESAR

 • Namenjen učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit.
 • Šola izbere do največ 3 naloge in sicer 2 obvezni nalogi iz 3 podanih tematskih sklopov, kjer mora biti vsaka naloga iz svojega tematskega sklopa ter 1 izbirno nalogo iz bonus sklopa. Šola tako izvede največ 3 naloge.
 • TEMATSKI SKLOPI:
   • Priložnosti za varno kolesarjenje in prometna varnost v mojem kraju,
   • najpogostejši prekrški kolesarjev,
   • trajnostna mobilnost in
   • BONUS sklop.
 • NALOGE so podrobneje predstavljene TUKAJ.
 • NAGRADE so podrobneje predstavljene TUKAJ.
 • Prijavite se TUKAJ. AKTIVNO NA KOLESU

 • Sodelujejo lahko vsi učenci od 1. do 9. razreda. Vključi se lahko poljubno število učencev in oddelkov.
 • Šola izbere in izvede posamezno nalogo ali več oz. vse naloge. Vsako nalogo se lahko opravlja samostojno.
 • Na voljo so 3 naloge:
   • Kolesarim in nabiram km,
   • športni dan na kolesu;
   • aktivno znanje prometnih predpisov - šolsko tekmovanje.
 • Vsaka naloga je nagrajena.
 • Nagradni sklad je podrobneje predstavljen TUKAJ.
 • Za sodelovanje se PRIJAVITE TUKAJ.


Šola lahko sodeluje tako na ravni sklopa Postajam kolesar kot sklopa Aktivno na kolesu.

External link opens in new tab or window