Točkovanje


POSTAJAM KOLESAR


 •  V okviru razpisa šola opravlja do največ 3 naloge in sicer 2 obvezni nalogi iz 3 tematskih sklopov ter 1 izbirana naloga iz bonus sklopa.
 • V kolikor šola opravi 1 ali 2 obvezni nalogi prejme z razpisom določene nagrade ter zaključi sodelovanje z nižjim številom točk.
 • Vsaka naloga je lahko ocenjena z največ 10 točkami, torej lahko šola, ki izvede 2 obvezni in 1 izbirno nalogo osvoji skupaj največ 30 točk.  
 • Vsak član komisije ocenjuje izdelke samostojno z ocenami od 1 do 10; upošteva se povprečje vseh ocen, ki so jih podali člane komisije. Število se zaokroži na 1 decimalno mesto.
 • Če šola izvede le eno aktivnost, lahko pridobi največ 10 točk. Vsak član ocenjuje izdelke, ki ga posreduje šola samostojno z ocenami od 1 do 10; upošteva se povprečje vseh ocen, ki so jih podali člani komisije. Število se zaokroži na 1 decimalno mesto.
 • Dodatno šole prejme do 6 točk za pripravo in deljenje 3 objav/novic z @varnonakolesu ali url-jem spletne strani projekta na spletni strani ali družbenih omrežjih šole. Vsaka objava je vredna 2 točki. Kot dokazilo se posreduje v naprej pripravljen obrazec, ki je dela razpisa ali spletni obrazec TUKAJ.
Maksimalno št. točk: 36
30 točk oz. 10 točk/nalogo + do 6 točk za deljenje vsebine


AKTIVNO NA KOLESU


 1. KOLESARIM IN NABIRAM KM:


 • Skupno število prevoženih kilometrov se deli z vsemi vključenimi učenci in pridobi povprečno število prevoženih km na posamezno šolo. Upošteva se izračun na dve decimalni mesti natančno. V kolikor se od prvega do tretjega mesta pojavi izenačeno povprečno število km, se višje mesto dodeli šoli, ki je v aktivnost vključila večje število učencev glede na skupno število učencev na šoli.
 • Šola, ki doseže 1. mesto prejme 20 točk, šola z najnižjim povprečjem pa 1 točko, vse ostale šole se točkujejo sorazmerno glede na doseženo povprečno uvrstitev. Točke se dodelijo na eno decimalno mesto.
 • Dodatno šole prejme do 6 točk za pripravo in deljenje 3 objav/novic z @varnonakolesu ali url-jem spletne strani projekta na spletni strani ali družbenih omrežjih šole. Vsaka objava je vredna 2 točki. Kot dokazilo se posreduje v naprej pripravljen obrazec, ki je dela razpisa ali spletni obrazec TUKAJ.
Maksimalno št. točk: 26
20 točk (št.km/št. vključenih učencev) + 6 točk za deljenje vsebine


2. ŠPORTNI DAN NA KOLESU:


 • Osrednje merilo je število vključenih učencev (glede na število vseh učencev na šoli).
 • Šola, ki bo v povprečju vključila največje število učencev prejme 20, šola, ki najmanjše povprečje učencev pa 1 točko.
 • V kolikor izvedba vključuje vsaj 3 različne spretnosti kolesarjenja šola prejme maksimalno 6 točk. Vsaka aktivnost je ovrednotena z 2 točkama.
 • Dodatno šole prejme 4 točke za pripravo in deljenje objave/novice z @varnonakolesu ali url-jem spletne strani projekta na spletni strani ali družbenih omrežjih šole. Kot dokazilo se posreduje v naprej pripravljen obrazec, ki je dela razpisa ali spletni obrazec TUKAJ.
Maksimalno št. točk: 30
20 točk (št. vključenih učencev) + 6 točk  (št. vključenih aktivnosti) + 4 točke za deljenje vsebine


3. POZNAVANJE PROMETNIH PRAVIL - ŠOLSKO TEKMOVANJE:


 • Osrednje merilo je število vključenih učencev (glede na število vseh učencev na šoli).
 • Šola, ki bo v povprečju vključila največje število učencev prejme 15 točk, šola, ki najmanjše povprečje učencev pa 1 točko.
 • Drugo merilo je vključitev tematskih sklopov. Za vključitev vsakega sklopa z vsaj 5 vprašanji/nalogami (kviz) oz. izzivi (rač. igra) šola prejme 2 točki na sklop, skupaj možnih največ 6 točk. V kolikor je vprašanj/izzivov iz enega sklopa manj kot 5, šola prejme 0 točk.
 • Izvirnost in inovativen prikaz tematskih sklopov lahko šoli prinese do 10 točk.
 • Dodatno šole prejme 4 točke za pripravo in deljenje objave/novice z @varnonakolesu ali url-jem spletne strani projekta na spletni strani ali družbenih omrežjih šole. Kot dokazilo se posreduje v naprej pripravljen obrazec, ki je dela razpisa ali spletni obrazec TUKAJ.
Maksimalno št. točk: 35
15 točk (št. vključenih učencev) + 10 točk (kreativnost) + 6 točk  (št. vključenih sklopov, 2 točki/sklop) + 4 točke za deljenje vsebineCeloten razpis preverite External link opens in new tab or windowTUKAJ.


Prijava na razpis TUKAJ.